Jednom

će i ovo biti samo sjećanje


04.05.2018.

Za neke laži sam poželjela da su istine...