Jednom

će i ovo biti samo sjećanje


26.06.2018.

Divni Karahasan

Ljubav je kosmicka stvar.