Jednom

će i ovo biti samo sjećanje


28.06.2018.

Što se tiče fejsbuka

Ljudi boluju od poremećaja bitnosti uzrokovanim lajkovima.