Jednom

će i ovo biti samo sjećanje


04.07.2018.

💚

Evo me u tišini noći, molim se za sreću onoga koga volim, za one koje on voli, one koje vole naši voljeni... I shvatam da nema kraja toj niski, jer svako bar nekog voli, zbog nekog ne spava ili se zbog njega budi. Neka se raduju naši voljeni.